һөҗүмчән


һөҗүмчән
с. 1. Һөҗүмгә (1) бәйләнешле, һөҗүм итү характерындагы һ. сугыш хәрәкәтләре 2. Актив, кискен, сугышчан һ. политика. Көчле тәэсир итә торган, үткен һ. тәнкыйть, һ. стиль

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.